ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครงาน (Job Opportunity)

1) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง จำนวน 2 อัตรา

2) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ
ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา