กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องต้นไม้

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องต้นไม้

เด็กๆ ปลูกต้นหอม และเก็บต้นหอมมาล้างทำความสะอาด และนำต้นหอมที่เด็กๆ ปลูกไปใส่ในอาหาร