กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องผลไม้

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องผลไม้

เด็กๆ เรียนเรื่องผลไม้(แคนตาลูปกับมะนาว) ดูรูปทรง เปรียบเทียบขนาดและน้ำหนัก เรียนรู้ว่าผลไม้มีเปลือก มีเนื้อ และมีเมล็ด และปลอกผลไม้ให้เด็กๆ ชิมรสชาติค่ะ